ISO 9001 QMS

ISO 9001 QMS, kalite politikasına uymak ve hedeflere ulaşmak için süreçleri, prosedürleri ve sorumlulukları belgeleyerek bir kuruluşun hedeflerini destekler

ISO 18001 sertifikası

ISO 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak izlenmesini sağlayan bir yönetim modelidir.

ISO 9001 sertifikası

Entegre Yönetim Sistemi, ISO 9001 2008, ISO 14001 2004 ve ISO 18001 2007 standartlarına uygunluğu sağlayan bir kalite yönetim sistemidir. ISO 9001 2008: Müşteri odaklılık ve sürekli iyileştirme odaklı kalite yönetim sistemi.

ISO 14001 sertifikası

ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi: Firmaların yürüttükleri faaliyetlerin olası çevresel etkilerini yönetmeleri, çevresel zararları en aza indirmeleri ve enerji tüketimlerini azaltarak finansal fayda sağlamaları için gerekli yapıyı sağlayan uluslararası kabul görmüş bir standarttır.

Joint Commission International tarafından akreditasyon.

JCI, sıkı bakım standartlarını teşvik etmek ve en yüksek performansı elde etmek için çözümler sunmak için sağlık kuruluşları, hükümetler ve uluslararası destek taraflarıyla birlikte çalışan bir kuruluştur.

EATB

Avrupa Doku Bankaları Birliği/Kök Hücre Üretimi Doku bankamız, tüm Avrupa doku bankalarını içeren Avrupa Doku Bankaları Birliği üyesidir. Ayrıca Türkiye'de gerekli tüm sertifikalara sahip tek temizlik kağıdı bankasıdır.erwe

 

QHA Trent

QHA Trent, merkezi İngiltere'de bulunan, sağlık sistemine bütünsel bir bakış sağlayan ve kanıta dayalı uygulamaları vurgulayan bağımsız bir kurumdur. QHA Trent'in akreditasyon standartları hem İngiltere'de hem de uluslararası alanda geçerlidir ve Isqua tarafından akredite edilmiştir.

TÜV kalite işareti

TÜV kalite işareti, kalite gereksinimlerini karşılayan, güvenli ve/veya çevreye duyarlı bir ürün veya hizmet tedarik ettiğinizin teyididir. Kalite etiketleri, güvenlik etiketleri ve çevre etiketleri bu nedenle en yaygın biçimlerdir.

Hollanda Saç Vakfı

Dutch Hair Foundation, ANBI tescilli, kar amacı gütmeyen bir hayır kurumudur. Saç Vakfı, “saç” ile ilgili her şeyin merkezi ortamıdır. Haarstichting şu anda Hollanda'da en çok ziyaret edilen yardım kuruluşudur. 

TOP